Lengyel kapcsolat“Our cities, our districts”
„Nasze  miasto, nasza dzielnica”
“A mi városunk, a mi kerületünk”

A „MEDÁLIÁK” Művészeti, Kulturális és Oktatási Egyesület és a krakkói Fundacja Nowe Centrum közös pályázata

 
 A pályázat értelmében mindkét civil szervezet foglalkozásokat, versenyeket  szervezett gyerekeknek, fiataloknak, amelyeken rajzokat, fotókat készítettek kerületükről, városukról. Ezen kívül megismerték a másik ország néhány irodalmi alkotását, és illusztrációkat készíthettek. Az őszi szünetben, október végén a „MEDÁLIÁK” Egyesület pedagógusai  ferencvárosi középiskolásokkal (Leövey Klára Gimnázium, Szent István Közgazdasági Szakközépiskola) látogattak  ki Krakkóba. Megismerkedtek a szép lengyel várossal és a lengyel alapítvány tevékenységével, találkoztak és közösen játszottak a lengyel gyerekekkel. 2014. november 21-én a lengyel gyerekek látogattak el Budapestre, a Ferencvárosba. A ferencvárosi pedagógusok és diákok bemutatták nekik a várost, a kerületet.
 
Az utazáson részt vett ferencvárosi diákok visszaemlékezéseiből:
 
„Októberben a „MEDÁLIÁK” Egyesület és a Fundacja Nowe Centrum krakkói alapítvány közös pályázatarévén részt vehettünk egy élménydús krakkói városlátogatáson. Megismerkedhettünk a látnivalókban gazdag város néhány gyöngyszemével. Jártunk a Wawelben, láttuk a Városháza tornyát, a Barbakánt, a Ryneket és még sok minden mást.
Sétálhattunk a belvárosban, s közben megcsodálhattuk Krakkó esti fényeit. Betekintést kaptunk a lengyel  alapítvány mindennapjaiba. A lengyel nyelv ismerete nélkül drámajátékok segítségével ismerkedtünk meg egymással, és megmutattuk nekik a magyar irodalom egyik legismertebb ifjúsági regényét, A Pál utcai fiúkat, amelyből egy részletet magyarul és lengyelül is felolvastunk a lengyel gyerekekkel együtt.”
 
 
„Nagyon jó élmény volt ez a kirándulás. Örülök, hogy Krakkóba is sikerült eljutnom. Nagyon tartalmas volt az a három nap, amit eltöltöttünk kint Lengyelországban. Nagyon szép város. Legjobban a vár tetszett. Nagyon érdekes és szép volt a kiállítás, amin végigmentünk, a székesegyházban is voltunk, ahol rengetegen voltak. Megnéztük Báthory sírját. Másik legjobb élményem pedig az volt, mikor elmentünk az ottani alapítvány irodájába és megismerkedtünk a lengyel gyerekekkel, és közösen  játszottunk. Nagyon jól éreztem magam, szeretettel és befogadóan fogadtak minket. Maradtam volna még tovább is. Köszönöm az élményt.”


A projekt a Magyar-Lengyel Nem-kormányzati Együttműködési Program anyagi támogatásával jött létre.

Projekt został zrealizowany dzięki wsparciu finansowemu przyznanemu w ramach Węgiersko-Polskiego Programu Współpracy Pozarządowej.

http://www.mfa.gov.hu/kulkepviselet/PL/hu
http://www.msz.gov.pl/

Az Egyesületről lengyelülSTOWARZYSZENIE Artystyczno-, KulturalSTOWno-, Oświatowe „MEDÁLIÁK”                 
 

W roku 2002 powstało Stowarzyszenie, które – śladem poety Attili Józsefa – otrzymało nazwę „MEDÁLIÁK” – Stowarzyszenie Artystyczno-, Kulturalno-, Oświatowe.

IMG_0807.JPG - 1.32 MB


Celem Stowarzyszenia jest prowadzenie działalności artystycznej, kulturalnej i edukacyjnej skierowanej do różnych grup wiekowych – przede wszystki do dzieci i młodzieży –, i która pomoże w rozwoju edyukacyjnym i osobowościowym.
Zgodnie z naszym celem nasza działalność to: organizacja obozów dla młodzieży, wydawnictwa, organizacja imprez kulturalnych i wystaw, edukacja dorosłych, prowadzenie działalności twórczo-artystycznej w formie np performance-ów, spektakli teatralnych, wspieranie Teatru Tańca ZADAM.
Nasze Stowarzyszenie dysponuje ścisłym kontaktami ze szkołami w Budapeszcie i innymi organizacjami i instytucjami kultury.
Nasza działalność:
-         Współorganizacja imprez dzielnicowych
-         Wieczory poświącone pamięci Attili Józsefa, wystawy fotograficzne, indywidualne imprezy regionalne,
-         Imptrezy dla młodzieży (warsztaty medialne, spotkania twórców, przeglądy filmowe, podwieczorki literackie)
-         Konkursy dla młodzieży (Konkurs reporterski)
-         Interaktywne zajęcia prewencjyne dla dzieci, zajęcia z dramatu teatru
  
W szkołach i domach kultury:
 Interaktywne zajęcia dla dzieci, specjalne zajęcia lekcyjne, zajęcia teatralne
 Obozy:
 Obozy teatralne dla dzieci, obozy twórcze i edukacyjne dla nastolatków
                                                                                                                   
Wspólnie z Ekonomiczną Szkołą Średnią im. Świętego Stefana od lat organizujemy dla uczniów szkół w Budapeszcie konkurs poetycki. W roku 2008 konkurs odbył sią pod hasłem ogłoszonego w Europie Roku Dialogu międzykulturowego. W 2009 natomiast był związany z ogłoszeniem roku   Kreatywności i innowacyjnośit.W roku 2010w konkursie wzięło udział 175 uczniów z 38 szkół w Budapeszcie. Z nadesłanych prac przygotowz’ujemy wydawnictwa, redagowane z udziałem młodych redaktorów. Z okazji konkursu organizujemy także obozy artystyczne.

img_0789b.jpg - 453.70 KB


  Wspieranie działalności Teatru Tańca Nowoczesnego ZADAM. ( www.zadam.hu )  

  Zespół ZADAM powstał w 2003 roku pod kierownictwem Ádáma Zambrzyckiego i działa do dnia dzisiejszego. W pierwszych latach preferował formę performancu z elementami tańca, a od roku 2005 przygotowuje samodzielne spektakle tańca i stale poszerza swój repertuar.
 Zespół nie posiada stałych członków, stale natomiast współpracuje z grupą twórców i wykonawców, którzy są uznanymi artystami węgierskimi posiadającymi własny dorobek
W spektaklach zespołu wiodącą rolę odgrywa wizualność i obraz w ogóle. Sposób przekazu nigdy nie ogranicza się do języka ruchu, ale stanowi formę integracji wielu dziedzin sztuki i przechodzenia pomiądzy nimi. Charakterystyczne dla stylu pracy jest to, że dane temat opracowywany jest z wielu stron, co staje się źródłem powstqwania nowych dzieł teatralnych czy nawet filmowych.
 Oprócz działań teatrlnych i filmowychzespół systematycznie przygotowuje prezentacje przestrzenne, w różnych miejscach życia społecznego.W kawiarniach, kinach, szkołach, muzeach, czy w przestrzeni publicznej; samodzielnie lub jako część prezentacji festiwalowych. Te prezentacje cząsto powstają w wyniku improwizacji i odbywają się tylko  jeden raz, co nadaje im zupełnie wyjątkowy charakter.
 Za ważne uważają popularyzowanie sztuki i tańca współczesnego, docieranie do jak najszerszego grona widzów, co szczególnie widoczne jest w od lat prowadzonych programach dla szkół średnich.
  
Organizacje wspierające:
 
Nasz konkurs wspiera wielu wydawców. Dzięki aplikacjom otrzymujemy wspracie dla Stowarzyszenia i teatru z ministerstwa i samorządu dzielnicowego.